Et år eller to på efterskole er en virkelig god og dannende oplevelse for langt de fleste elever. Det er en længere periode væk hjemmefra og i selskab med nye venner. Begge dele er både vigtigt og lærerigt. Mange får stærke venskaber i løbet af et efterskoleophold.

Der findes forskellige typer af efterskoler. Nogle tilbyder en særlig fagrække ud over de obligatoriske, nogle har overordnede temaer og andre er målrettet elever med særlige behov.

Når der bliver taget hensyn til den enkelte elev

Alle børn er forskellige. Heldigvis. Derfor bør alle elever ikke blive undervist på den samme måde. Den mest almindelige form for undervisning foregår dog ret ens. Det er et vilkår, når skolen er stor, og der er mange elever.

Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være på en efterskole. På nogle efterskoler har man mulighed for at tilrette både omgivelserne og undervisningen efter den enkelte elevs behov. Det har man for eksempel gjort meget ud af på denne efterskole. Her er skolen gearet til netop at favne og at undervise elever med særlige behov.

I trygge rammer, med en lav klassekvotient, kreative valgfag og professionel specialundervisning har man sørget for at gøre et efterskoleophold så attraktivt som muligt for en særlig gruppe af elever.

Hvad kan efterskolen give?

En efterskole kan i høj grad være med til at udvikle eleven og gøre vedkommende bedre rustet til at takle voksenlivet. Det kan have nogle udfordringer for alle unge – og i højere grad for unge med særlige behov.

Derfor er det super for den unge at springe ud i et efterskoleophold, hvor der bliver taget hensyn til det.

På efterskolen har eleverne god støtte i hovedfagene, og der vil typisk være en række kreative fag, som også udvikler eleven i en samlet dannelse. Desuden er der hele den sociale side af at gå på efterskole.

De stærke venskaber

På de fleste efterskoler kommer eleverne til at bo der, mens de går der. Det er en del af konceptet, at den unge skal være væk hjemmefra og have sit fokus på det fællesskab, der er på skolen.

Eleverne kommer fra forskellige steder i landet, og alle er nye. Det giver et særligt udgangspunkt for at knytte sig til hinanden. Det styrker også fællesskabet, at man har praktiske opgaver og pligter, som man skal tage sig af. Mange finder venner for livet på en efterskole.